Subsidie ESF - Actie A

 

Wie zijn wij?

Activum is een onafhankelijk, landelijk opererend subsidieadviesbureau met een maatschappelijk betrokkenheid.

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) biedt subsidie aan gemeenten om langdurig werklozen weer aan het werk te helpen. Activum kan uw gemeente helpen bij het bereiken van deze doelstelling.

 

Wat kan uw gemeente bereiken met ESF Actie A?

·         Extra financiële middelen voor re-integratie werklozen

·         Mensen met een grote afstand tot werk betere kansen bieden op de arbeidsmarkt

 

Wat kan Activum voor u betekenen?

·         Uw gemeente begeleiden bij het gehele subsidietraject (van aanvraag tot eindbeschikking). De administratieve ‘rompslomp’ wordt u uit handen genomen.

·         Wanneer u het gehele traject aan ons uitbesteed zal het uzelf nog maar een geringe inspanning kosten

·         Activum heeft jarenlange expertise m.b.t. het Europees Sociaal Fonds en bekwame adviseurs in dienst om maximaal rendement voor u te behalen.

 

ESF Actie A, ook voor uw gemeente? Enkele feiten:

·         Veel gemeenten ontvangen reeds subsidie uit het Europees Sociaal Fonds.

·         Er worden elk jaar bijna 5.000 langdurig werklozen begeleid naar de arbeidsmarkt met ESF Actie A.

·         Het uitbesteden van een subsidieaanvraag verdient zichzelf terug.


 

 

 

Voorwaarden voor het aanvragen van ESF actie A:

 

Aanvraagtijdvak 2012:

Uw gemeente kan vanaf 1 mei 2012 een subsidieaanvraag indienen voor ESF Actie A.

Het budget:

Er is € 50 miljoen beschikbaar gesteld voor gemeenten om langdurig werklozen weer aan het werk te helpen.

Aanvragen worden in behandeling genomen tot het subsidieplafond bereikt is. Hierbij zijn datum en tijd van ontvangst de selectiecriteria. Wij raden gemeenten derhalve aan tijdig een aanvraag in te dienen, om teleurstelling te voorkomen.

De doelgroep:

·         55-plussers met een uitkering

·         Niet-uitkeringsontvangers (nuo-ers)

·         Arbeidsbelemmerden

·         Gedeeltelijk arbeidsongeschikten

·         Jongeren (niet meer leerplichtig, werkloos en geen uitkering)

Subsidiabele kosten:

·         Re-integratietrajecten; scholing, training en begeleiding

·         Werving van niet-uitkeringsgerechtigden

Voorwaarden:

·         De subsidie bedraagt 40% van de totale projectkosten

·         De gemeente financiert zelf 60% van de projectkosten

·         De maximale subsidie bedraagt € 5 miljoen per project

·         Het project duurt maximaal 18 maanden

·         De projectresultaten worden kosteloos beschikbaar gesteld aan het ministerie.

 

Voor meer informatie kunt u contact op nemen met:

 

Activum Subsidie Management

Tel:             0548-545460                          Website:     www.activumweb.nl

Email:         esf@activumweb.nl