Als persoon en functie niet meer bij elkaar passen is het tijd om naar een andere arbeidsplaats om te zien. Dat kan bij de eigen werkgever (intern) of bij een andere werkgever (outplacement).

Indien Activum is ingeschakeld als casemanager bij ziekteverzuim, is zowel interne herplaatsing als outplacement inbegrepen en brengt dus geen extra kosten mee.

Interne herplaatsing

Van interne herplaatsing is altijd sprake bij ziekteverzuim.

Ook als Activum niet is ingeschakeld als casemanager, of als de noodzaak tot herplaatsing een andere oorzaak dan ziekteverzuim heeft, kan Activum de herplaatsing begeleiden. In die gevallen doet Activum dit op basis van een offerte in de vorm van een herplaatsingsplan, waarin alle noodzakelijk te maken kosten zijn gespecificeerd.

Outplacement

Als herplaatsing bij de eigen werkgever niet mogelijk of niet gewenst is, kan Activum het outplacement verzorgen. Indien Activum is ingeschakeld als casemanager, wordt de outplacement door een andere begeleider verzorgd dan de casemanager.

Zonder casemanagement wordt outplacement verzorgd op basis van een offerte in de vorm van een herplaatsingsplan, waarin alle noodzakelijk te maken kosten zijn gespecificeerd.

Outplacement wordt ook aangeboden in gestandaardiseerde vorm tegen een vaste prijs. In dat geval zal Activum betrokkene maximaal 12 maanden begeleiden.

Bij outplacement zonder casemanagement kan Activum in een aantal gevallen bemiddelen om 50% van de gemaakte kosten als subsidie terug te krijgen. Vraag daar naar!