Door de vergrijzing en ontgroening van onze samenleving ontstaat er de komende jaren een structureel tekort aan valide en vitale werknemers. Dat tekort zal al voelbaar zijn zodra de economie weer aantrekt naar het niveau van het eind van de jaren negentig.

Eén van de manieren om dat tekort te beperken is oudere werknemers langer voor het bedrijf te behouden. Het heeft het bijkomende voordeel dat er langer gebruik gemaakt kan worden van de expertise die deze werknemers hebben opgebouwd.

Voor dat doel is het noodzakelijk dat er een personeelsbeleid wordt ontwikkeld dat rekening houdt met de verschillen tussen mensen, die voortvloeien uit de verschillende levensfasen. Dat wordt leeftijdsbewust personeelsbeleid genoemd.

De overheid acht het belang van het ontwikkelen van leeftijdsbewust personeelsbeleid zo groot, dat er een speciale subsidieregeling voor in het leven geroepen is. Twee maal per jaar kan er door werkgevers(-organisaties) op deze subsidieregeling worden ingeschreven.

Activum voert op verzoek de voorgeschreven leeftijdsspiegel uit, stelt een projectplan op en dient de subsidieaanvraag in. Desgewenst voert Activum het project ook uit.