Mensen blijven gemiddeld nog geen tien jaar in dezelfde baan. Dat betekent dat er gemiddeld vier tot vijf keer van baan veranderd wordt in een mensenleven. Veel mensen overkomt dat nog vaker. De baan voor het leven is een uitzondering geworden. En bij elke baanwisseling dreigt het risico van uitval.

Om die concurrentie aan te kunnen moeten mensen regelmatig aandacht besteden aan eigen kwaliteiten, keuzes en ambities. Op macroniveau vindt dat erkenning in beleidsdoelen als ‘employability’ en ‘levenslang leren’.

De noodzaak om daaraan aandacht te besteden wordt eens zo groot als uitval dreigt in de vorm van verzuim, arbeidsconflict, bedrijfsreorganisatie. Want uitval kost geld en moeite, voor betrokkene, voor de zaak, en voor de samenleving.

Activum wil de employability van mensen vergroten en zo vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter bij elkaar aan laten sluiten.

De kernactiviteiten van Activum zijn loopbaanbegeleiding en verzuimbegeleiding. Activum biedt deze diensten aan als totaalpakket (trajecten), en in de vorm van afzonderlijke diensten (cafetariamodel) die opdrachtgevers naar behoefte kunnen afnemen.