De problematiek bepaalt de methodiek

Activum gelooft niet in één oplossing voor meerdere problemen. Activum werkt daarom volgens een aantal standaardprocedures, maar niet met een standaardmethodiek. Activum neemt de cliënten serieus en past de werkwijze aan, aan de eigen situatie van iedere individuele cliënt. Daarmee wordt een grote mate van acceptatie en motivatie bij de cliënten bereikt. In vergelijking met collega’s in de branche krijgt Activum veel mensen (weer) aan het werk.

Tijd is kwaliteit

Een ander kenmerk van het werk van Activum is, dat de tijd genomen wordt voor de cliënten. De loopbaanbegeleiders van Activum werken met een zodanige caseload dat ze in staat zijn iedere cliënt die aandacht te geven die nodig is om de onvermijdelijke onzekerheid bij cliënt tot een minimum te beperken.

Loopbaanbegeleiders zijn hierdoor ook in staat om correct en efficiënt afspraken na te komen en aan opdrachtgevers te rapporteren. De doorlooptijd van trajecten wordt zo ook niet onnodig verlengd.

Bewaking en continuïteit

Intern heeft Activum een rapportagesysteem, dat voorziet in een voortdurende toetsing van kwaliteit, continuïteit en voortgang van de dienstverlening. In dit systeem spelen zowel de operationeel manager als de senior loopbaanadviseur hun rol in de voortgangsbewaking en kwaliteitsbevordering van het onderhanden werk.

Activum hanteert een klachtenregeling, die aan alle cliënten bekend wordt gemaakt.